Vải bóng cào/ Adidas

Khổ Trọng lượng Trọng lượng
1m6 3m 210g/m2
1m6 3.2m 195g/m2
1m6 3.8m 165g/m2
1m6 4m 155g/m2
1m6 4.5m 140g/m2
1m6 6m 105g/m2

Liên hệ

Compare
0937 887 388
0937 887 388